THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   18043
 • Tổng số xếp giá:   76575
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   175
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan d?
  1 Thomas and the Telescope
  2 The Four Puppies Go to the Beach
  3 Buiding Opposites
  4 Modern Commonwealth School Atlas
  5 The Lion Sleeps Tonight
  Xem thêm...
  5   Ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan d?
  1 Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Hợp Toàn (85)
  2 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh đ... (60)
  3 Doraemon - Chú mèo máy đến từ tương lai (39)
  4 Vật lý đại cương/ Lương Duyên Bình.- T.1: Cơ - nhiệt (28)
  5 Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển (22)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Ðặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   1/  2019
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Ðóng góp ý kiến cho thư viện
  _blank Thống kê:
  • Tổng số lượt truy cập:
  • Số người online: 11