THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   18681
 • Tổng số xếp giá:   77151
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   175
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  Xem thêm...
  5   Ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan d?
  1 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh đ... (34)
  2 Soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức/ Tạ Hữu Ánh b.s (32)
  3 Bài tập vật lý đại cương/ Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa ...- .. (16)
  4 Vật lý đại cương/ Lương Duyên Bình.- T.1: Cơ - nhiệt (16)
  5 Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Hợp Toàn (12)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Ðặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   6/  2020
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Ðóng góp ý kiến cho thư viện
  _blank Thống kê:
  • Tổng số lượt truy cập:
  • Số người online: 3